• Nguyễn Thị Thùy Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Lịch sử

 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976416507
  • Email:
   nguyenhanh89@gmail.com
 • Vũ Thị Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ khxh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Ngữ văn

 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách đội, tổ phó tổ KHXH
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01637473535
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Mỹ thuật

 • Phùng Thị Thu Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHXH
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Địa lí

 • Lê Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0912582696
  • Email:
   bangbvbg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Ngoại Ngữ

 • Lê Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984114987
  • Email:
   linhtagia3112@gmail.com
 • Thân Thị Ninh
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Ngữ văn

 • Nguyễn Thị Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Ngữ văn

 • Lưu Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Địa lí

 • Thân Đức Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHXH
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Âm nhạc

 • Hoàng Văn Quy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Ngoại Ngữ

 • Nguyễn Thị Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Ngoại ngữ

 • Nguyễn Thị Hồng Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Ngữ văn

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 43
Hôm qua : 44
Tháng 04 : 43
Năm 2020 : 5.543