• Nguyễn Thị Thùy Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Lịch sử

 • Nguyễn Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976416507
  • Email:
   nguyenhanh89@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHTN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Sinh

 • Trần Thị Máy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Thể dục

 • Nguyễn Thị Chình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ KHTN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Toán

 • Vũ Thị Thanh Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ khxh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Ngữ văn

 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách đội, tổ phó tổ KHXH
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01637473535
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Mỹ thuật

 • Phùng Thị Thu Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHXH
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Địa lí

 • Lê Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0912582696
  • Email:
   bangbvbg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Ngoại Ngữ

 • Lê Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0984114987
  • Email:
   linhtagia3112@gmail.com
 • Nguyễn Thị Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn, tổ phó tổ KHTN
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Hóa

 • Thân Thị Ninh
  • Họ và tên:
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Ngữ văn

 • Nguyễn Thị Thuỷ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Ngữ văn

 • Lưu Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên môn Địa lí

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 43
Tháng 04 : 44
Năm 2020 : 5.544